سرای طاق چشمه

خدمات تور

تورهای نیم روزه و تورهای ۲۴ ساعته وبازدید از کویر رویای مرنجاب با خودروی افرودی پاترول که دارای پکیچ های زیر می باشد.

پکیج شماره ۱
شروع قیمت این پکیج از۸۵۰۰۰۰
پکیج نیم روزه حرکت از کاشان یا اران بیدگل و بازدید از خطب شکن,منطقه چاه کنجه و رملهای ارغوانی می باشد.قیمت این پکیج ۸۵۰۰۰۰ است.لازم به ذکر است چنان چه هر کدام از پکیچ ها تمام روز در خواست گردد مبلغ ۳۰ تا ۵۰ درصد قیمت پکیچ اضافه می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور اینجا کلیک کنید.

پکیج شماره ۲
حرکت از کاشان یا اران بیدگل
بازدید از ارتفاعات خطب شکن و منطقه ی زیبای چاه کنجه، رملهای ارغوانی، بازدید از دریاچه ی فوق العاده زیبای نمک و کاروانسرای مرنجاب

قیمت این پکیچ ۱۱۰۰۰۰۰ است.

پکیج شماره۳
حرکت از کاشان یا اران بیدگل
بازدید از ارتفاعات خطب شکن و منطقه ی زیبای چاه کنجه، رملهای ارغوانی، بازدید از دریاچه ی فوق العاده زیبای نمک و کاروانسرای مرنجاب وریک بلند

قیمت این پکیچ ۱۱۰۰۰۰۰ است.

تورهای۲۴ساعته

تورهای ۲۴ ساعته شامل گشت کویرمرنجاب واقامت درکاروانسرای مرنجاب می باشد.کلیه قیمت ها براساس ظرفیت از یک تا چهار نفر بوده و تغییر تعداد نفرات تفاوتی در قیمت ها نخواهد داشت ولی به ازای هر نفر اضافه تر مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان اضافه خواهد شد.

پکیج شماره ۱
شروع قیمت این پکیج از ۱۷۰۰۰۰۰
پکیج یک روزه که شامل گشت کامل کویر مرنجاب است و نطقه ی پایان بازدید کارونسرا می باشد.

قیمت این توربا احتساب اقامت در کاروانسرا برای هر خودرو ۱۷۰۰۰۰۰ تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور اینجا کلیک کنید.

پکیج شماره ۲
شروع قیمت این پکیج از ۱۷۰۰۰۰۰
پکیج یک روزه شامل گشت کامل کویر مرنجاب و بازدید از کویر زیبای چاه عروس است و نقطه پایان بازدید کارونسرا می باشد.

قیمت این پکیج با احتساب اقامت شب برای هر خودرو ۲۲۰۰۰۰۰ تومان است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو تور اینجا کلیک کنید.