شهر کاشان

گذری به اعماق تاریخ ایران درسفری به کاشان

کاشان شهری کهن باقدمتی بیش از۷ هزارسال،گنجینه‌ای از اولین تمدن‌های انسانی است. میراثی به‌جامانده از تاریخ و تمدن باشکوه چند هزارساله کشورمان با بیش از ۱۷۰۰  بنای تاریخی. تماشاکده‌‌ای است دل‌فریب برای نگریستن و تأمل در معماری مسحورکننده ومنحصر به فردش. ... ادامه مطلب